Reklamní sdělení
Tvorba webových stránekhttps://blog.pageride.comPoznejte výhody balíčku služeb Premium! Aktivujte si jej na 30 dnů ZDARMA.
Měj své vlastní webové stránky!https://www.websnadno.czMít své vlastní webové stránky nebylo nikdy jednodušší. S WebSnadno je můžete mít i Vy.
E-shop snadno & rychlehttps://www.websnadno.czSystém WebSnadno nabízí moderní e-shop s podporou on-line plateb.
Daruj krev, zachráníš život Daruj krev, zachráníš život    Kapka krve za první odběr 
Wikipedia o darování krve prof. MUDr. Jan Janský
český sérolog, neurolog a psychiatr, objevitel čtyř základních krevních skupin
  prof. MUDr. Jan Janský   Český červený kříž Transfuzní společnost
Krevní barometr
Občanské sdružení ZDRAVÍ ŽIVOT
Projekt Odpovědní
Český registr dárců krvetvorných buněk
Krevní skupina - Wikipedie
         

Krev a její složky mohou zájemci darovat na těchto pracovištích:
KREVNÍ MONITOR
Brno - Bohunice
Brno - u sv. Anny

České Budějovice
Hradec Králové
Jihlava
Karviná - aktuální stav krevních zásob

Olomouc - aktuální stav krevních zásob
Ostrava - aktuální stav krevních zásob
Písek
Plzeň

Praha
  FN Královské Vinohrady - aktuální stav krevních zásob

Prostějov - aktuální stav krevních zásob
Strakonice
- svozový autobus do Českých Budějovic
Třebíč
Vimperk - svozový autobus do Českých Budějovic
Zlín - aktuální stav krevních zásob

Část webu přístupná pod heslem

OCEŇOVÁNÍ DÁRCŮ

Transfuzní služba je ve vyspělých zemích založena na zásadách národní soběstačnosti v krvi a bezpříspěvkového darování krve. Tyto principy byly stanoveny kromě hlediska etického i proto, aby se krev nestala předmětem nežádoucího obchodu, zejména z důvodu bezpečnosti. V tomto ohledu hraje klíčovou roli princip bezpříspěvkových odběrů, protože pouze dárce, který není motivován přímou finanční částkou, je z hlediska moderního pojetí medicíny dostatečně bezpečný. Mezinárodně přijatou definici bezpříspěvkového darování krve zformulovala Liga červeného kříže a červeného půlměsíce a její znění je následující:

„Dobrovolní bezpříspěvkoví dárci krve jsou ti, kteří dávají krev, plazmu nebo další součásti krve ze své vlastní svobodné vůle, aniž za to dostali odměnu ve formě peněz nebo něčeho jiného, co může být považováno za ekvivalent peněz, například čas z pracovní doby přesahující čas nezbytný na cestu tam a zpět a na odběr samotný. Malé pozornosti, občerstvení a úhrada přímých cestovních výloh, jsou s bezpříspěvkovým darováním krve slučitelné“.

V České republice morální oceňování bezpříspěvkových dárců krve provádí od roku 1960 Československý, resp. Český červený kříž, a to několika stupni, podle počtu bezpříspěvkových odběrů:

Za první odběr je udělován odznak „kapka krve“. Za 10 odběrů se uděluje bronzová medaile prof. Janského, za 20 odběrů stříbrná medaile a za 40 odběrů zlatá medaile. Dále jsou udělovány zlaté kříže III. stupně za 80 odběrů, II. stupně za 120 odběrů a I. stupně za 160 odběrů.

     Janského plakety za darování krve     Zlatý kříž     

Plaketa ČČK „Dar krve – dar života“ se uděluje za 250 odběrů. Plaketu předává Český červený kříž na celostátním slavnostním shromáždění (jednou za dva roky). Průměr plakety je 60 mm. Název plakety v latině zní „Donum sanguinis – donum vitae“.

Jako jeden odběr se od roku 1998 počítá jakýkoliv odběr krve nebo jejích složek, tj. odběr plné krve, nebo odběr plazmy, anebo krevních destiček. Výjimkou je odběr dvojité erytrocytaferézy, který se započítává jako dva odběry.

Dárce krve oceňuje Český červený kříž, a to vždy jeho územní spolek podle bydliště dárce. K činnosti dárce při odběru krve a při aferéze přísluší pracovní volno s náhradou mzdy nebo platu ve výši průměrného výdělku za dobu cesty k odběru, vlastního odběru, cesty zpět a zotavení po odběru, pokud tyto skutečnosti zasahují do pracovní doby v rámci 24 hodin od nástupu cesty k odběru. Pokud na cestu k odběru, na odběr a cestu zpět nestačí 24 hodin, poskytuje se pracovní volno s náhradou mzdy nebo platu ve výši průměrného výdělku za prokázanou nezbytně nutnou další dobu, pokud zasahuje do pracovní doby. Nedojde-li k odběru, poskytuje se pracovní volno s náhradou mzdy nebo platu ve výši průměrného výdělku jen za prokázanou, nezbytně nutnou, dobu nepřítomnosti v práci. Od základu daně lze odečíst hodnotu 2 000 Kč za každý odběr krve.

Každá zdravotní pojišťovna má určité výhody pro dárce krve – podrobnější informace naleznete na webových stránkách svých zdravotních pojišťoven. Největší výhodou pro dárce krve je pravidelná kontrola jejich zdravotního stavu a dobrý pocit z nezištné pomoci nemocným lidem.

Film Tajemství krve, drama, Československo, 1953, 108 min